Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua. Seuran kokonaispinta-ala on vajaat 3000 ha ja se soveltuu kaikenlaisen riistan metsästykseen.

Metsästys

Tärkeimmät riistaeläimet ovat jänikset, rusakot sekä hirvet ja peurat. Pienpetoja, kettua, supikoiraa

Peuran nylky

ja minkkiä, metsästetään lähinnä kantojen pitämiseksi kurissa, mutta myös niistä saatavia turkiksia hyödynnetään. Tuottoisimpia ovat hirvieläimet, joiden metsästykseen osallistuu yli puolet

seuran jäsenistä ja näin pidetään kantaa kohtuullisena ja vähennetään metsien taimikkotuhoja sekä parannetaan liikenteen turvallisuutta. Vuosittain kaadetaan tusinan verran hirviä ja muutama peura. Jäniksiä ja rusakoita ammutaan parisenkymmentä.

Mäyräkoira

Hirven kaadolla

Riistanhoito

Riistapeltoja ja ruokintakatoksia sekä nuolukiviä pidetään yllä useita. Niiden merkitys, paitsi ankaran talven ravintolisänä riistalle, on myös ohjata riistaeläimiä etäämmälle vilkasliikenteisistä teistä. Riistakannat on saatu pysymään vakaina.

Nuolukivi

Ruokintakatos

Talvehtivia hirviä on jo usean vuoden ajan ollut noin kolme eläintä tuhatta hehtaaria kohti ja vähäinen peurakanta on lievässä nousussa.

Luonnonsuojelu

Metsästäjä, joka liikkuu ympäri vuoden metsissä ja rannoilla, on aitiopaikalla näkemässä, mitä luonnossa tapahtuu. Näin hän on myös ensimmäinen, joka havaitsee mahdolliset muutokset luonnon tasapainossa, eläinkannoissa, kasvien terveydessä, saasteissa ym. Hän on avainasemassa, kun tarvitaan toimenpiteitä tasapainon säilyttämiseksi.

Kanadanhanhet

Kalasääsken pesä

Luonnontilainen ranta

Kuoritut koivut

Ampumaurheilu

Kevät-kesä on eläinten pesimäaikaa ja luonto uudistuu kaikin puolin. Silloin metsästäjän on aika harjoitella ammuntaa, jotta metsästyskaudella tulee hyviä osumia ja metsästys tuottaa mahdollisimman vähän tuskaa riistalle.

Seura järjestää jäsenilleen ampumaharjoituksia ja -kilpailuja Vesivehmaan hirviradalla ja Kalkkisten pienoishirviradalla.

Copyright © Mustjärven Eräveikot 2005 - Suunnittelu ja toteutus: Ville Mikkola